1 Математика

18.01.2021 р. Математика

Виконати завдання ст..44 друкованого зошита

20.01.2021 р.

20.01 Математика

Виконати завдання ст..45-46 друкованого зошита


 

22.01 Математика

Виконати завдання ст.47-49 ( друкований зошит)