2 Математика

 11.01 – Математика: тема «Множення

https://www.youtube.com/watch?v=Dx8zZvofV70

https://www.youtube.com/watch?v=9KIgITWSJrk

     підручник ст. 86 №508, №509, №510, №511

 12.01 - Математика підручник: ст. 86  №512, №513, №514, №515.

      15.01 – Математика: підручник ст. 87 №516, №517, №518, №5

1    18.01 – Математика: підручник ст. 88 №520, №521, №522, №523.

      19.01 – Математика: підручник сторінка 88-89 №524, №525, №526, №527.

 

1.     22.01 – Математика: Підручник  ст. 89-90 №528, №529, №530.