Критерії оцінювання

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти


Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 1 – 4 класів

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класу (наказ МОН від 20.08.2018 № 924)

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу (наказ МОН від 27.08.2019 № 1154)

Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 3 – 4 класів (наказ МОН від 16.09.2020 № 1146 )

Додаток 1 до наказу МОН від 16.09.2020 № 1146

Рівневе оцінювання результатів навчання учнів 3 – 4 класів НУШ

Оцінювання навчальних досягнень учнів 4 класу

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів

Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 ” Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти “