Учнівське самоврядування

Статут учнівського самоврядування

РОЗДІЛ І.    Загальні положення

 

1.1.    Учнівське самоврядування  добровільна дитяча демократична позапартійна організація сприяння вдосконаленню навчально-виховного процесу, охорони здоров’я, культурного та фізичного виховання, згуртованості шкільного колективу, формування у всіх учнів свідомого та відповідального ставлення до своїх прав та обов’язків, що є невід’ємною частиною системи управління школою. Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів, яку можна з однаковим успіхом вважати як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості. Самоврядування забезпечує участь учнів у різноплановій, різноманітній та глибоко змістовній роботі навчального закладу, притягує їх до управління справами колективу, допомагає зрозуміти свої права та обов’язки, формує почуття керівника спочатку у класі, а потім у школі, місті, державі. Учнівське самоврядування – це не наглядова структура, а спосіб організації життя колективу.

 

1.2.    Учнівське самоврядування у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, іншими нормативно-правовими документами, що діють в загальноосвітньому закладі, та цим Положенням.

 

1.3.    Учнівське самоврядування організовується з учнів школи. Учні 5–11 класів об’єднуються у Шкільну Республіку.

 

1.4.    Учнівське самоврядування класу – первинна організація, яка на правах колективного члена входить до учнівського самоврядування школи.

1.5.    Координують роботу учнівського самоврядування завуч з виховної роботи, педагоги-організатори, які консультують учнів щодо роботи за окремими напрямками.

 

1.6.    Мовою Шкільної Республіки є українська мова.

 

1.7.    Символами Шкільної Республіки є символи учбового закладу: гімн, прапор, герб.

 

РОЗДІЛ ІІ.    Мета і завдання

 

2.1.    Метою організації самоврядування є формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.

 

2.2.    Головною метою є:

·         захист прав та інтересів учнів;

·         інтеграція зусиль для добрих і корисних справ;

·         розробка та втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу в школі.

 

2.3.    Завдання:

·        виявлення та підтримка лідерів молодіжного руху;

·        формування навичок самоврядування, соціальної активності й соціальної відповідальності в процесі практичної громадської діяльності учнівської молоді;

·        привернення уваги широких кіл громадськості до проблем молоді у вільний від навчання час;

·        розвиток творчих рис характеру, а саме: цілеспрямованості, ініціативності, вимогливості, наполегливості, толерантності, винахідливості, оригіналь­ності, готовності до виправданого ризику, а також розширення кругозору;

·        затвердження здорового способу життя;

·        формування норм культури поведінки і спілкування, розвиток вміння вести дискусію, висловлювати свою думку;

·        об’єднання старшокласників для добрих, корисних, цікавих справ;

·        пошук нових нетрадиційних, цікавих форм роботи з учнями.

 

РОЗДІЛ ІІІ.    Структура учнівського самоврядування

(Шкільна Республіка)

 

3.1.    Для кращої координації роботи Рада Шкільної Республіки поділяється на шість Міністерств:

·        Міністерство освіти;

·        Міністерство внутрішніх справ;

·        Міністерство культури та відпочинку;

·        Міністерство інформації;

·        Міністерство туризму та спорту;

·        Міністерство екології та охорони здоров’я

 

3.2.    Мета та зміст роботи Міністерства освіти:

·            Міністерство сприяє підвищенню інтересу учнів до знань, самоосвіти;

·            контролює рівень навчальних досягнень учнів, організовує взаємодопомогу;

·            залучає учнів до роботи у предметних гуртках;

·            підтримує тісний зв’язок зі шкільною бібліотекою, допомагає у збереженні та оновленні бібліотечного фонду;

·            допомагає у проведенні та організації інтелектуальних ігор;

·            займається організацією предметних тижнів, олімпіад;

·            Міністерство освіти включає комітет ”Знання”, комітет “Книголюб”, комітет інтелектуальних ігор, а також до даного Міністерства належить Радник міністра з питань краєзнавчої роботи.

 

3.3.    Мета та зміст роботи Міністерства внутрішніх справ:

·          Міністерство допомагає в адміністрації та педагогічному колективу школи у вирішенні питань дисципліни, культури поведінки учнів на перервах, у їдальні, під час спортивних та культурно-масових заходів;

·          здійснює контроль за відвідуванням уроків учнями школи, спізненням на уроки, зовнішнім виглядом учнів (охайність зачіски, наявність шкільної форми, змінного взуття);

·          здійснює контроль за роботою старост класу;

·          складає графік чергувань класів по школі, виставляє оцінку черговому класу;

·          у разі потреби на засіданні Міністерства розглядаються питання дисципліни окремих учнів (за поданням класних зборів);

·          Міністерство внутрішніх справ включає  комітет “Дисципліни і порядку”, комітет з питань чергування по школі, старостат.

 

3.4.    Мета та зміст роботи Міністерства культури та відпочинку:

·            Міністерство культури та відпочинку допомагає в організації цікавого і змістовного дозвілля; сприяє розвитку творчих здібностей, розширеного кола інтересів та ініціативи учнів;

·            налагоджує роботу дискоклубу;

·            відповідає за організацію та проведення рухливих ігор на перервах з учнями початкових класів;

·            пропагує серед учнів досягнення української національної та світової культури;

·            залучає дітей до підготовки та проведення спортивно-масових, розважальних програм і заходів;

·            Міністерство культури та відпочинку включає комітет організації відпочинку, комітет технічного забезпечення, комітет дизайну та художнього оформлення, а також до даного Міністерства належить Радник міністра з питань проведення конкурсів.

 

3.5.    Мета та зміст роботи Міністерства інформації:

·         вивчення громадської думки учнів про шкільне життя;

·         висвітлення життя школи на сторінках шкільної газети “Шкільний вісник”;

·         випуск газет, присвячених знаменним і пам’ятним подіям держави, школи, датам народного календаря;

·         визначає рівень популярності проведення КТС;

·         Міністерство інформації включає Прес-центр та службу “Рейтинг”.

 

3.6.    Мета та зміст роботи Міністерства туризму та спорту:

·         підвищення рівня загальної фізичної підготовки школярів;

·         пропагування здорового способу життя;

·         організація та проведення змагань, спартакіад, “Веселих стартів”, турнірів, туристичних походів;

·         проведення дослідницької роботи по питанням відродження Козацької Слави в Україні;

·         Міністерство туризму та спорту включає комітет з питань відродження Козацької Слави, комітет туризму, комітет спортивно-масової роботи.

 

3.7.    Мета та зміст роботи Міністерства екології та охорони здоров’я:

·         перевірка санітарного стану класних кімнат;

·         організація та проведення суботників;

·         озеленення шкільного приміщення, догляд за рослинами;

·         проведення роботи в напрямку збереження екології;

·         пропаганда здорового способу життя, проведення профілактичних заходів поширення захворювань;

·         Міністерство екології та охорони здоров’я включає комітет “Зелений патруль”, комітет “Милосердя”, також до даного Міністерства належить Радник міністра з питань ЗСЖ.

 

РОЗДІЛ IV.   Вибори. Референдум

 

4.1.    Волевиявлення учнів здійснюється за допомогою виборів, референдуму та інших демократичних засобів, які не суперечать Законам України.

 

4.2.    Право голосу на виборах і референдумах мають учні 7– 11 класів.

 

4.3.    Референдум  проводиться у разі необхідності та за наявністю більш ніж 50 % учнів 7–11 класів.

 

4.4.    На виборах встановлюється принцип: один виборець –  один голос.

 

4.5.    Кандидати до загальношкільного самоврядування обираються під час класних зборів шляхом відкритого чи таємного голосування більшістю голосів.

 

4.6.    Вибори Президента проводяться раз у два роки. День виборів призначається діючою Радою Шкільної Республіки “Лідер”.

 

4.7.    Висунення кандидатів на пост Президента здійснюється шляхом самовисування з подальшою реєстрацією виборчою комісією.

 

4.8.    Після офіційної реєстрації кандидат отримує право негайно розпочати передвиборчу агітацію.

 

4.9.         Прем’єр-міністр обирається діючим Президентом з числа кандидатів на посаду Президента.

 

АГІТАЦІЯ В ДЕНЬ ВИБОРІВ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

Кампанія завершується публічними дебатами кандидатів за участю діючої Ради “Лідер”.

 

РОЗДІЛ V. Позбавлення членства загальношкільного самоврядування

 

5.1.   Позбавлення членства загальношкільного самоврядування відбувається у випадку:

·         несистематичного і недобросовістного виконання покладених на учня обов’язків;

·         порушення правил для учнів і ігнорування зауважень;

·         переходу до іншого навчального закладу.

 

5.2.    Після припинення повноважень члена загальношкільного    самоврядування учні відповідного класу повинні обрати нового представника не пізніше одного місяця з часу виключення.

 

РОЗДІЛ VI. Внесення змін до Статуту школи

 

6.1. Зміни та доповнення до Статуту школи подаються на розгляд Ради “Лідер”.

6.2. Зміни до Статуту школи можуть бути запропоновані лише членом загальношкільного учнівського самоврядування.

 

6.3. Зміни до Статуту школи вважаються прийнятими, якщо за них проголосували більш як 50 % членів Ради “Лідер”.

 

6.4. Прийняті зміни до Статуту вважаються дійсними після їх оприлюднення.

 

РОЗДІЛ VII. Рада Шкільної Республіки Лідер”

 

7.1. Склад Ради Шкільної Республіки “Лідер” приймається на зборах представників 7–11 класів за поданням Президента та Прем’єр-міністра.

 

7.2. Прем’єр-міністром та Міністрами можуть обиратися учні, які навчаються в даному навчальному закладі не менше 2-х останніх років, мають високий чи достатній рівень навчальних досягнень і не мають порушень дисципліни.

 

7.3. Повноваження Міністрів Учнівського самоврядування припиняються одночасно з припиненням повноважень Ради Шкільної Республіки “Лідер”.

 

7.4. Рада “Лідер” несе відповідальність перед Президентом та Прем’єр- міністром.

 

7.5. Міністри мають право робити будь-які кадрові зміни в структурі Міністерства самостійно.

 

7.6. Повноваження Міністра Учнівського самоврядування припиняється достроково у разі:

·        складання повноважень за його особистою заявою;

·        у разі переходу на навчання в інший навчальний заклад;

·        невиконання своїх обов’язків, порушення дисципліни, відставання у навчанні.

 

РОЗДІЛ VIII. Президент

 

8.1. Президент є гарантом дотримання прав і свобод школярів.

 

8.2. Вибори Президента Учнівського самоврядування відбуваються раз у два роки, згідно з положенням про вибори.

 

8.3. Президент Учнівського самоврядування:

·        забезпечує розвиток учнівського самоврядування;

·        доповідає  про свою роботу загальним зборам представників 5–11 класів, що збираються раз на семестр;

·        представляє школу у міжшкільних відносинах;

·        призначає загальношкільний референдум;

·         подає кандидатуру Прем’єр-міністра;

·         підписує або накладає вето на рішення, прийняті Радою “Лідер”;

·         співпрацює з адміністрацією та батьківським комітетом школи.

 

8.4. Президент не має права передавати свої повноваження іншим особам.

 

8.5. У разі відсутності Президента його обов’язки виконує Прем’єр-міністр.

 

8.6. Президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента.

 

8.7. Президент може бути усунений Радою Шкільної Республіки “Лідер” в порядку імпічменту у разі:

·        порушення ним чинного законодавства учнівського самоврядування;

·        недобросовістного виконання своїх обов’язків.

РОЗДІЛ IX. Принципи, права і обов’язки учнів

 

9.1. Принципи:

·        поважати бажання і обговорювати позицію, думку;

·        визнавати право кожного на помилку, надавати можливість її виправити;

·        прагнути  до найвищих результатів у навчанні і творчості;

·        повсякчасно піклуватися про добре ім’я свого навчального закладу.

 

9.2. Права:

·        висловлювати власну думку про життя школи і методи навчально-виховної роботи;

·        брати участь в управлінні навчально-виховною роботою;

·        представляти школу на оглядах, конкурсах та інших заходах;

·        обирати органи самоврядування та бути обраними до них;

·        на повагу гідності в справах особистих, сімейних і товариських;

·        на захист своїх прав, що не може бути приводом до негативного ставлення з боку старших або товаришів;

·        отримання в разі необхідності опіки і допомоги з боку дирекції.

 

9.3. Обов’язки:

·        дорожити честю школи, примножувати її традиції;

·        сумлінно вчитися, створювати доброзичливу і товариську атмосферу в школі, виявляти повагу до дорослих і товаришів, не принижувати гідності людини;

·        дотримуватися вимог і правил протипожежної та санітарної допомоги, безпеки;

·        брати активну участь в громадському житті школи, класу;

·        слідкувати за своїм здоров’ям, безпекою власного життя і життя своїх товаришів. ПАЛІННЯ, ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ТА НАРКОТИКІВ НЕ СУМІСНІ ЗІ ЗВАННЯМ “УЧЕНЬ”;

·        дбайливо і охайно ставитися до майна школи.

 

Порушення норм поведінки викликають громадський осуд та дисциплінарні стягнення!

 

РОЗДІЛ X. Заохочення і покарання

 

10.1. У разі потреби можуть бути використані такі форми покарання:

·        усне чи письмове зауваження;

·        висвітлення у шкільній пресі, попередження на лінійці;

·        повідомлення батьків в усній чи письмовій формі.

 

10.2. Заохочення мають такі форми:

·        подяка на лінійці;

·        подяка у письмовій формі у щоденнику учня;

·        нагородження грамотою, цінними подарунками;

·        висвітлення у шкільній пресі.

 

10.3. Рада Шкільної Республіки “Лідер” має право визначати найактивніші класи у різних видах діяльності за навчальний рік методом рейтингу.

 

Нагородження проводить Президент на Святі Останнього дзвоника.


Основні шляхи підвищення активності та ролі

учнівського самоврядування:

 

 

Ø                 надання учням більшої самостійності в організації колективної діяльності;

Ø                 поєднання самодіяльності дітей з керуванням дорослих;

Ø                 активне залучання учнів до всіх сфер життя учнівського колективу;

Ø                 надання учням реальних прав і обов’язків;

Ø                 повага педагогів до самостійних думок і рішень учнівського самоврядування, його органів;

Ø                 кваліфікована, тактовна педагогічна допомога учнівському активу;

Ø                 відкритий характер роботи всіх органів самоврядування;

Ø                 відкриття справжніх лідерів, залучення їх до активної громадської діяльності, реалізація принципу: жодного підлеглого – всі відповідальні.